Tržby spoločnosti sa v prvom polroku tohto roka opäť zvýšili proti slabému dopytu

Od začiatku roku 2014 ceny surovín volfrámu stále klesali, situácia na trhu je v mútnom stave bez ohľadu na domáci trh alebo zámorský trh, dopyt je veľmi slabý. Zdá sa, že celé odvetvie je v chladnej zime.

Tvárou v tvár vážnej situácii na trhu spoločnosť vynakladá všetko úsilie na inováciu modelu predaja a vývoj nových predajných kanálov. Medzitým spoločnosť dodáva nové produkty na trh, aby získala nové príležitosti a viac podielov na trhu.

V prvom polroku 2015 sa predaj hlavných výrobkov v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka opäť zvýšil. Na základe toho sa predaj v roku 2014 oproti predaju v roku 2013 prudko zvýšil.

Objem predaja práškových kovov volfrámu a karbidu dosiahol v posledných troch mesiacoch každý mesiac viac ako 200 metrických ton. Predaj dosahuje historické maximum. Do konca júna je objem predaja 65,73% plánovaného predaja v tomto roku, čo je tiež o 27,88% viac ako objem predaja v rovnakom období minulého roka.

Množstvo predaja cementovaných karbidov je o 3,78% vyššie ako v rovnakom období minulého roka.

Množstvo predaja presných nástrojov je 51,56% z plánovaných tohtoročných tržieb a o 45,76% vyššie ako tržby z rovnakého obdobia minulého roka, taktiež dosiahlo historické maximum.


Čas zverejnenia: 25. novembra 2020